Slumfighters international is a Public Benefit Organisation (ANBI in Dutch) registered in The Hague, the Netherlands.


Doelstelling

Het ontwikkelen, uitvoeren en overdragen van een integrale werkwijze teneinde (in)formele nederzettingen, gezamelijk met alle (in)formele belanghebbende, te transformeren zodanig dat de bewoners een duurzaam fmenswaardig bestaan krijgen.


SLUMFIGHTERS international

Oostendorperweg 80

2242 NL Wassenaar

Nederland

RSIN / fiscaal nummer

8566 20129

[beleidsplan 2017- 2020]